لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

به بهانه پاسداشت سید محمد بهشتی در «روایت های معماران»

فرهنگ در روایت بهشتی

روایت‌های معماران» در نخستین روایت خود سید محمد بهشتی را به پاس چنددهه تلاش و فعالیت فرهنگی‌اش روایت می‌کند. مردی بزرگ و دوستی گرامی که نزدیک به چهار دهه است در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری حضور و فعالیت دارد و من نیز در برهه‌های مختلف با او همکاری داشته‌ام. با توجه به شناختی که از ایشان در این سال‌ها پیدا کرده‌ام می‌توانم بگویم محور اصلی و نقطه مشترک نگاه او در تمام کارهایش پرداختن به فرهنگ ایرانی و اسلامی و توجه به ارزش‌های فرهنگی بوده است.

«روایت‌های معماران» در نخستین روایت خود سید محمد بهشتی را به پاس چنددهه تلاش و فعالیت فرهنگی‌اش روایت می‌کند. مردی بزرگ و دوستی گرامی که نزدیک به چهار دهه است در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری حضور و فعالیت دارد و من نیز در برهه‌های مختلف با او همکاری داشته‌ام. با توجه به شناختی که از ایشان در این سال‌ها پیدا کرده‌ام می‌توانم بگویم محور اصلی و نقطه مشترک نگاه او در تمام کارهایش پرداختن به فرهنگ ایرانی و اسلامی و توجه به ارزش‌های فرهنگی بوده است. او در همه زمینه‌ها بر فرهنگ خودمان تکیه کرده و تلاش‌اش در تمام مقام‌ها و پست‌هایش بازگشت به فرهنگ خودی بوده است. بیشترین مشکلی که ما در حوزه‌های مختلف فرهنگی اعم از معماری، لباس، فیلم و زبان داریم برمی‌گردد به عدم شناسایی‌مان نسبت به فرهنگ سرزمین‌مان و اگر نسبت به آن شناخت کامل پیدا کنیم بسیاری از مشکلات‌مان برطرف می‌شود؛ بهشتی برای فراهم کردن انواع نمادها و فرآورده‌های فرهنگی ابتدا فرهنگ ایرانی را شناخته و با این شناخت مجموعه فعالیت‌هایش را شکل داده است. بهشتی بیشترین تأثیر عملکردش در تذکر دادن و یادآوری ضرورت توجه به فرهنگ ایران و جلب توجه مخاطبین به ارزش فرهنگ در ساخت و ساز مظاهر اجتماعی بوده است. او در معماری نیز همین ویژگی را داشته؛ دو نگاه در معماری وجود دارد، یک نگاه که بیشتر متوجه ساختمان است و نگاه دیگری که بیشتر متوجه زندگی است و دیگر چیزها را می‌سازد. بسیاری از معلمین معماری بیشتر به شکل و خصوصیات ظاهری ساختمان می‌پردازند و تنها تعداد معدودی از مهندسین معماری، مثل سیدمحمد بهشتی هستند که بیشتر توجه‌شان به علت معجزه معماری است، یعنی اینکه چه چیزی باعث می‌شود که معماری چه شکلی پیدا کند و آن علت را نوع زندگی، فرهنگ، آورده‌های تاریخ و جغرافیا و محیط می‌دانند. به همین خاطر نوع کلاس‌های ایشان در حوزه معماری بیشتر تمایل به کلاس‌هایی در باب فرهنگ دارد تا معماری. مطمئناً هدف مهندس بهشتی در حوزه‌های فرهنگی به منظور تغییر نظر خارجی‌ها نسبت به ایران نبوده و این مرد فرهیخته معتقد است دلیلی ندارد هروقت راجع به فرهنگ ایرانی صحبت می‌شود به دنبال فکر و نظر دیگر ملل در مورد خودمان بیفتیم؛ وقتی ما به فرهنگ میهن خود توجه می‌کنیم ملت ایران را می‌سازیم، وقتی ملت ایران ساخته شد رفتارهای اجتماعی، کنش‌ها و واکنش‌ها درست می‌شود، آنوقت ملت‌های دیگر می‌توانند آن را تماشا کنند و درمورد آن نظر بدهند. هرگاه خودمان را پیدا کردیم و بر اثر ریشه‌های خودمان عمل نمودیم خود‌به‌خود وجاهت لازم را می‌یابیم و با درک عمق ارزش‌های فرهنگی‌مان به چنان اعتلایی می‌رسیم که موجب غبطه دیگران شویم.

 

دکتر مهدی حجت ، استاد دانشگاه تهران ، رئیس ایکوموس ایران ، بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی

منبع: روزنامه ایران

دیدگاه‌ها و نظرات