لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

مفاهیم پایه در ایده‌پردازی طراحی معماری

کتاب ˝مفاهیم پایه در ایده‌پردازی طراحی معماری˝ منحصراً بر شروع این فرآیند-که بر مسیر حرکت و نتایج طراحی تأثیرگذار است- متمرکز است. این کتاب نه‌تنها در شرح دادن تنوع رویکردها و منابع تأثیرگذار بر الهام‌گیری می‌کوشد؛ بلکه سعی دارد راه‌های آزاد کردن خلاقیت را نشان دهد.

هر پروژه‌ طراحی با جستجو برای یافتن یک ایده و یا درک شهودی از نحوه‌ی حل مسئله شروع می‌شود. "ایده‌ی طراحی"، شروع یک مسیر طولانی است که در آن، طراح "ایده" را به دقت تعریف می‌کند، آن را اصلاح می‌کند، به آن شاخ و برگ می‌دهد و در راستای حل مسائل و پاسخگویی به نیازها به گونه‌ای پیاپی، نتایج به دست آمده را ارزیابی وسپس رد می‌کند.

کتاب ˝مفاهیم پایه در ایده‌پردازی طراحی معماری˝ منحصراً بر شروع این فرآیند-که بر مسیر حرکت و نتایج طراحی تأثیرگذار است- متمرکز است. این کتاب نه‌تنها در شرح دادن تنوع رویکردها و منابع تأثیرگذار بر الهام‌گیری می‌کوشد؛ بلکه سعی دارد راه‌های آزاد کردن خلاقیت را نشان دهد.

هدف این کتاب، تشویق کردن دانشجویان برای کاوش عمیق‌تر مضامین و ایده‌های منحصربه‌فرد است. کتاب تعمداً از سبک‌های معین معماری و قوانین متعصبانه دوری می‌کند. موضوع مطرح‌شده این کتاب سؤال ساده و درعین‌حال پیچیده‌ی زیر است: چگونه ایده‌ی آغازین توسعه می‌یابد؟

این کتاب با ترجمه دکتر شادی عزیزی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و پریسا مقدم توسط انتشارات فکر نو منتشر شده است.

دیدگاه‌ها و نظرات