لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

روزگار برزخی معماری ما

این کتاب، در برگیرنده مجموعه مقالات انتقادی علی اعطا در رابطه با شهر، معماری و میراث است. مقالات منتشر شده در این کتاب در پنج فصل، با عناوین "قطعات انتقادی برای شهر و معماری"، "رو به جهان"، "مسابقات معماری" و ...؛ به نقد و بررسی پاره ای از رویدادهای این حوزه ها در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۴ می‌پردازد.

کتاب روزگار برزخی معماری ما به قلم علی اعطا با مروری بر یک دهه از رویدادهای حوزه شهر، معماری و میراث با مقدمه از سیدمحمد بهشتی معمار و رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور و توسط انتشارات کتابکده کسری منتشر شد.

کتاب روزگار برزخی معماری ما، دربرگیرنده مجموعه مقالات انتقادی علی اعطا در رابطه با شهر، معماری و میراث است. مقالات منتشر شده در این کتاب در پنج فصل، با عناوین "قطعات انتقادی برای شهر و معماری"، "رو به جهان"، "مسابقات معماری" و ...؛ به نقد و بررسی پاره ای از رویدادهای حوزه شهر، معماری و میراث در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ می‌پردازد.

در بخشی از مقدمه کتاب به قلم سیدمحمد بهشتی معمار و رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور آمده است:

کتاب اخیر کوششی خجسته در مسیر نقد است ولیکن به نقد اکتفا نکرده است و یا دست کم نقدی نیست که محدود به بیان دغدغه های اهل حرفه باقی بماند و شیوه بیان آن به ترتیبی است که خطابش به عموم جامعه است. امیدوارم این کتاب و آثاری از این دست به ما کمک کند که نه تنها ببینیم و بشنویم و طرفدار کیفیت شویم بلکه در مطالبه کیفیات به سطوح نازل آن بسنده نکنیم و طرفدار آن عطر و طعمی در معماری و شهر شویم که قرار و آرام را به دل و جان ما هدیه دهد.

علاقمندان می توانند کتاب روزگار برزخی معماری ما را از کتابفروشی های معتبر سراسر کشور با قیمت ده هزار تومان تهیه کنند.

دیدگاه‌ها و نظرات