لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

چهار پروژه از ایران در فهرست برندگان A+Awards ۲۰۱۶

برندگان سال ۲۰۱۶ جایزه A+Awards وب سایت آرکی تایزر معرفی شدند. در این دوره چهار پروژه از ایران به عنوان برنده انتخاب و معرفی شده اند.

برندگان سال ۲۰۱۶ جایزه A+Awards  وب سایت آرکی تایزر معرفی شدند. در این دوره چهار پروژه از ایران به عنوان برنده انتخاب شده اند. این پروژه ها عبارتند از :

 

باشگاه صخره نوردی پلور اثر دفتر موج نو (لیدا الماسیان و شاهین حیدری) – منتخب داوران و همچنین منتخب مردمی در بخش ورزشی

 

دفتر کار ترمه اثر فرشاد مهدی زاده و احمد بطحائی – منتخب داوران در بخش دفاتر کمتر از چهار طبقه

 

استخر شنای سوهانک اثر کوروش رفیعی – منتخب مردمی در بخش تفریحی