لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

کمپین ملی شهری ایران از عموم مردم برای پاسخ به این سئوال دعوت کرد:

شهر دلخواه شما چگونه است؟

از همه ایرانیان اعم از مردان، زنان، کودکان، جوانان، سالمندان و حتی ناتوانان و کم توانان درخواست می‌شود که برای حل مشکلات شهریشان نظرات، پیشنهادات و ایده‌های خود را در قالب متن، عکس، تصویرسازی و یا کلیپ با کمپین ملی شهری ایران به اشتراک بگذارند.

از همه ایرانیان اعم از مردان، زنان، کودکان، جوانان، سالمندان و حتی ناتوانان و کم توانان درخواست می‌شود که برای حل مشکلات شهریشان نظرات، پیشنهادات و ایده‌های خود را در قالب متن، عکس، تصویرسازی و یا کلیپ با کمپین ملی شهری ایران به اشتراک بگذارند.

هیئت داورانِ کمپین ملی شهری ایران ایده­ های شما را امتیازدهی کرده و در ‌‌نهایت از ایده‌های بر‌تر با جوایز نفیسی تقدیر خواهد شد.

همچنین این کمپین ایده­ های بر‌تر را به کنفرانس جهانی هبیتات ۳ در اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی ارسال خواهد کرد.

اگر در راستای آینده شهری بهتر گام بر می‌دارید امروز به کمپین ملی شهری ایران بپیوندید.

 

کانون معماران و شهرسازان جوان

شریک یاری دهنده ی کمپین ملی شهری ایران

دیدگاه‌ها و نظرات