لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

جایزه جامعه معماران آمریکا به یک پروژه ایرانی تعلق گرفت

پروژه مسکونی ویلای مشاء

طرح و پروژه مسکونی ویلای مشاء اثر دکتر شاهین حیدری و لیدا الماسیان با عنوان: سه منظر یک خانه، برنده جایزه جامعه معماران آمریکا شد.

مهندس مریم امان پور، عضو تیم طراحی معماری درباره این پروژه گفت: سایت پروژه در شیب تند کوهستان و در دشت مشاء، جایی که منظره بی‌نظیر و شگرفش همراه با حس آزادی و تعلیق الهام بخش طراحی و مورد اجرا قرار گرفته است که در گام نخست به بررسی تیپولوژی ویلاهای منطقه در بسترهای مشابه پرداختیم.
وی خلق سه فضای مکعبی شکل در راستای طولی سایت پروژه با چرخش آنی حول پله مرکزی به یک‌باره تمام آن چیزی بود که به نیازهای پروژه و خلق ساختاری نو پاسخ می‌داد.مهندس مریم امان‌پور افزود: محافظت از فضای سبز و افزودن به آن در طبقات که هر کدام از سایت مجموعه جدا شده و بالکنی به منظرهای مختلف روبرو خواهد بود و جایی که تراس‌ها سقف‌های فضاهای زیرین هستند و شیب تند زمین و برآمدن کنسول‌های عمیق سازه از درون آن احساس معلق بودن را در شما بر می‌انگیزد، سه بخش از زندگی، ورزش و تفریح، معاشرت و استراحت، هر کدام در میان یکی از مکعب‌ها نمایان شده است.

امان پور ادامه داد: بهره‌گیری از منظر کوهستان طراحان را بر آن داشت تا از پنجره‌های سراسری از سقف تا کف استفاده کرده و تصویر پانورامای مقابل را در سه فریم متفاوت و در سه طبقه تقسیم کنند، چیزی که فراتر از پنجره است.

امان پور افزود: اینها تابلوهای زنده دینامیکی هستند که فعالیت‌های زندگی را در مجاورت آنها شکل دادیم و درون و برون بنا را به هم آمیختیم و در مجاورت نخستین تابلو جایی که بر آمدن خورشید از میان کوه‌ها را می‌نگرید به ورزش، شنا و تفریح پرداخته و در مجاورت دیگری از طلوع تا غروب آفتاب جایی که رقص نور و سایه با احجام ساده بنا، تکاپوی زندگی را با شما تقسیم می‌کند به معاشرت می‌پردازید و در نهایت و در بالاترین و آرام‌ترین بخش ویلا و در مجاورت تابلوی پایانی جایی که نقش کوه و ستاره آن را می‌آراید با شمارش ستاره‌ها به خواب فرو می‌روید.