لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

یک ابتکار شهری برای تشویق به کتابخوانی

طراحان کانادایی با یک ابداع جالب توجه سعی در تشویق شهروندان به کتابخوانی دارند. کتابخانه کوچکی به مساحت ۶ متر مربع با ابداع دفتر طراحی «کاسلیک بوفری» در حومه شهر تورنتو طراحی و نصب شده است.

کتابخانه کوچکی به مساحت ۶ متر مربع با ابداع دفتر طراحی «کاسلیک بوفری» در حومه شهر تورنتو طراحی و نصب شده است. این کتابخانه یک باکس به رنگ مشکی است که رهگذران بسیاری را به خود جذب می‌کند. دو دیوار این سازه همانند دوجلد کتاب در طول روز باز و پذیرای مردم است. به دلیل کوچکی فضا، نیمکت‌های نشیمن روی دیواره‌های باکس قرار گرفته و مردم را تشویق به خواندن کتب موجود می‌کند.

هنگام شب این درب‌ها قفل شده و انرژی ذخیره شده توسط صفحه‌های خورشیدی واقع روی سقف، باعث ایجاد نور LED در محیط می‌شود. دیواره‌های باکس دارای شیارهایی است که نور از این شیار‌ها به بیرون تابیده و ساختار کتابخانه همانند فانوس در منطقه روشن و نمایان می‌شود.

دیدگاه‌ها و نظرات