لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

در بندرعباس برگزار می‌شود

سمینار معماری و شهرسازی پایدار

 

سمینار تخصصی معماری و شهرسازی پایدار با همکاری قطب علمی فناوری معماری، شهرداری بندرعباس و شورای شهر بندرعباس و با حضور متخصصان علمی و اجرایی کشور در این زمینه برگزار می‌شود.

 

این سمینار در تاریخ 8 و 9 بهمن‌‌ماه 1393 در شهربندرعباس برگزار خواهد شد.

 

دبیر عملی همایش:  دکتر حامد مظاهریان

اعضای کمیته عملی:

       دکتر فرهاد احمدی

       دکتر سیدحسین بحرینی

       دکتر پیروز حناچی

       دکتر حامد مظاهریان

مدیر برنامه‌ریزی:  مهندس هادی نادری

دبیر اجرایی:    مهندس محدثه سالاری

 

به شرکت‌کنندگان، گواهی شرکت در همایش از سوی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران، شهرداری بندرعباس و سازمان نظام مهندسی اعطا خواهد شد.

 

منبع: ceat.ir

دیدگاه‌ها و نظرات