لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

دستورالعمل برگزاری کارگاه علمی پژوهشی

مقدمه

در راستای سیاست­ های کلان کانون و به منظور ارتقای سطح علمی اعضاء در اشاعه نتایج فعالیت­ های پژوهشی و انتقال مؤثر تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی و همچنین با هدف افزایش کارایی و اثربخشی کارگاه­ های علمی پژوهشی و همچنین تجاری سازی تولیدات علمی اعضاء و واحدهای تابعه کانون، آیین نامه برگزاری کارگاه ­های علمی پژوهشی به شرح ذیل تهیه و تنظیم شده است.

ماده یک: تعریف کارگاه علمی  پژوهشی

کارگاه یک برنامه آموزشی فشرده است که با هدف انتقال دانش و کسب مهارت در موضوعات مرتبط با پژوهش، فناوری و تجاری­ سازی به صورت نظری و عملی و با مشارکت تعداد محدودی شرکت­ کننده برگزار می­ شود.

ماده دو: نحوه بررسی و تصویب کارگاه

تقاضای برگزاری کارگاه می ­بایست حداقل دو ماه قبل از برگزاری با تکمیل فرم پیوست و با توجه به امکانات کانون استان یا واحد شهرستان برای معاونت پژوهش و فناوری کانون معماران و شهرسازان جوان - دفتر برنامه ریزی و خدمات آموزشی- ارسال شود.

تبصره: پس از تأیید معاونت پژوهش و فناوری، واحد مجری کارگاه می ­تواند مقدمات برگزاری کارگاه را مهیا نماید.

ماده سه: مجری کارگاه

مجری کارگاه ­ها دفتر برنامه ­ریزی و خدمات آموزشی کانون و واحدهای تابعه آن در سراسر کشور می ­باشند.

ماده چهار: کد شناسه کارگاه

برای برگزاری هر کارگاه می ­بایست کد شناسه از دفتر برنامه ­ریزی و خدمات آموزشی کانون دریافت شود.

ماده پنج: تأمین اعتبار

هزینه برگزاری کارگاه از محل ثبت نام شرکت کنندگان تأمین می­ شود. مبلغ ثبت نام در کارگاه بنا به پیشنهاد واحد مجری، به تصویب دفتر برنامه ­ریزی و خدمات آموزشی کانون می ­رسد.

ماده شش: بودجه برگزاری کارگاه

حداکثر بودجه برگزاری هر کارگاه ۰۰۰ /۰۰۰/ ۳۰ ریال با تأیید معاون پژوهش و فناوری کانون می ­باشد.

تبصره ۱: هرگونه تغییر در سقف پرداختی برای هر کارگاه بنا به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری منوط به تأیید رئیس کانون است.

تبصره ۲: هرگونه تغییر سالانه در سقف پرداختی کارگاه ­ها بنا به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری به تصویب شورای معاونان کانون می رسد.

تبصره ۳: برگزاری هرگونه کارگاه خارج از سقف بودجه مصرح در این آیین نامه، بایستی بنا به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری کانون، به تصویب شورای معاونان برسد.

تبصره ۴: کانون استان مجاز است هر فصل، برای میزبانی شش کارگاه آموزشی برنامه­ ریزی نموده و اعتبار آن را در بودجه سالیانه کانون استان پیش بینی نماید.

ماده هفت: سرفصل هزینه ­های کارگاه

- اطلاع ­رسانی

- نوشت­ افزار

- تهیه منابع مطالعاتی مرتبط برای شرکت­ کنندگان

- اسکان و رفت و آمد مدرسان و نمایندگان کانون مرکز

- حق ­الزحمه مدرس یا مدرسین

- حق الزحمه عوامل اجرایی

- خدمات صوتی و تصویری

- مکان برگزاری کارگاه

- پذیرایی

ماده هشت: حق­ الزحمه مدرسان

حق الزحمه مدرسان کارگاه بنا به پیشنهاد مجری کارگاه به تأیید دفتر برنامه­ ریزی و خدمات آموزشی کانون می­ رسد.

تبصره ۱: برای اساتید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باید مجوز دفتر برنامه ­ریزی و خدمات­ آموزشی کانون اخذ گردد.

تبصره ۲: برای اساتیدی که دارای تابعیت ایرانی نیستند ، اخذ مصوبه شورای معاونان کانون الزامی است.

ماده نه : اطلاع رسانی و تبلیغات

برگزاری کارگاه آموزشی می بایست حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری از طریق نصب پوستر در دانشکده ­ها، ارسال پیام کوتاه، درج در وب سایت، رسانه­ ها و شبکه اجتماعی کانون و غیره به اطلاع مخاطبان رسیده شود.

ماده ده : گواهی پایان دوره

برای شرکت­ کنندگان گواهی به تایید معاونت پژوهش و فناوری کانون و مجری کارگاه صادر می ­شود. در گواهی صادره باید موضوع کارگاه، مشخصات کامل و ذکر سمت شرکت ­کنندگان، میزان ساعت کارگاه و.... قید شود.

ماده یازده : حق الزحمه و حق بهره ­وری

پرداخت به اشخاص حقیقی در قالب گروه اجرایی برگزارکننده کارگاه، بر اساس آیین نامه پرداخت حق الزحمه و حق بهره ­وری کانون و در قالب اعتبارات مصوب کارگاه مجاز است.

ماده دوازده : ارائه گزارش و  تسویه حساب

مجری موظف است حداکثر ۲۱ روز پس از برگزاری کارگاه، گزارش نهایی را به صورت مجموعه مستندات چاپی و الکترونیکی اعم از جزوه آموزشی، مستندات تصویری کارگاه، لوح فشرده و نظیر آن را به همراه صورت­ های مالی برای بررسی کارشناسی و صدور مجوز تسویه­ حساب به معاونت پژوهش و فناوری کانون ارسال کنند.

ماده سیزده :

 این آیین نامه در ۱۳ ماده و ۷ تبصره تنظیم و در تاریخ ۲۳ /۴/ ۱۳۹۴ به تصویب شورای معاونان کانون معماران و شهرسازان جوان رسید و از زمان تصویب لازم ­الاجرا است.