لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

آیین نامه خدمات رفاهی

بر اساس ماده ۸ آیین نامه عضویت کانون و به ­منظور تشویق و ترغیب اعضای کانون به مشارکت مؤثر و مستمر در زمینه ­ی شرکت در همایش‌های علمی و پژوهشی، نگارش مقالات ISI و...، کسب رتبه ­های بر‌تر مسابقات علمی، تخصصی و آزمون ورودی دانشگاه ­‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، کسب معدل بالا در مقاطع تحصیلی مختلف، شرکت در برنامه ­‌ها و فعالیت ­های کانون و پذیرش مسئولیت در ساختار و برنامه­‌های آن، آیین ­نامه «سطح و میزان ارائه خدمات رفاهی به اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان» به شرح ذیل مصوب می‌­شود.

ماده ۱- سطح ارائه خدمات

سطح ارائه خدمات به اعضای کانون بر پنج گونه است:

 سطح یک با کارت عضویت یاقوتی
 سطح دو با کارت عضویت فیروزه ­ای
 سطح سه با کارت عضویت برنزی
 سطح چهار با کارت عضویت نقره‌ای
 سطح پنج با کارت عضویت طلایی

ماده ۲- سطح یک

اعضای پیوسته و وابسته کانون که بین ۱ تا ۵۰ امتیاز از جداول امتیازی کانون را کسب کرده باشند به عنوان عضو سطح یک شناخته شده و کارت عضویت یاقوتی کانون را دریافت می‌­ کنند.

ماده ۳– سطح دو

اعضای پیوسته و وابسته کانون که بین ۵۱ تا ۱۵۰ امتیاز از جداول امتیازی کانون را کسب کرده باشند به عنوان عضو سطح دو شناخته شده و کارت عضویت فیروزه­‌ای کانون را دریافت می‌­کنند.

ماده ۴– سطح سه

اعضای پیوسته و وابسته کانون که بین ۱۵۱ تا ۲۵۰ امتیاز از جداول امتیازی کانون را کسب کرده باشند به عنوان عضو سطح سه شناخته شده و کارت عضویت برنزی کانون را دریافت می‌­ کنند.

ماده ۵– سطح چهار

اعضای پیوسته و وابسته کانون که بین ۲۵۱ تا ۴۰۰ امتیاز از جداول امتیازی کانون را کسب کرده باشند به عنوان عضو سطح چهار شناخته شده و کارت عضویت نقره­‌ای کانون را دریافت می‌­ کنند.

ماده ۶- سطح پنج

اعضای پیوسته و وابسته کانون که بیش از ۴۰۰ امتیاز از جداول امتیازی کانون را کسب کرده باشند به عنوان عضو سطح پنج شناخته شده و کارت عضویت طلایی کانون را دریافت می‌­کنند.

ماده ۷– نحوه­ ی کسب امتیاز و ارتقای سطح عضویت

ارتقای سطح عضویت در کانون بر اساس جداول یک تا شش خواهد بود.

تبصره – صدور کارت عضویت جدید ناشی از تغییر سطح عضویت اعضاء، مستلزم پرداخت هزینه صدور کارت توسط عضو خواهد بود.

ماده ۸ – نوع و سطح خدمات رفاهی کانون

نوع و سطح ارائه خدمات رفاهی کانون، بر اساس جدول شماره هفت خواهد بود.

ماده ۹ – این آیین نامه در ۹ ماده و ۱ تبصره و ۷ جدول به تصویب هیأت امنای کانون معماران و شهرسازان جوان رسیده است.

 

جدول شماره ۱ – امتیاز ورود به مقطع و معدل

مقطع ­تحصیلی

معدل

امتیاز

 

 

هنرستان

2

15 16

1

16/01 17

2

17/01 18

3

18/01 19

4

19/01 20

5

 

کاردانی

3

 

14 15

2

15/01 16

3

16/01 18

4

18/01 20

5

 

کارشناسی

4

14 15

2

15/01 16

3

16/01 18

4

18/01 20

5

 

 

کارشناسی ­ارشد

5

15 16

2

16/01- 17

3

17/01 18

4

18/01 19

5

19/01 20

6

 

دکترای­ تخصصی

6

16 17

3

17/01 18

4

18/01 19

5

19/01 20

6

 

* اعضای جدید در بدو ورود به کانون از امتیاز آخرین مدرک تحصیلی بهره ­مند شده و پس از ارتقای مقطع، امتیاز ورود به مقطع جدید را کسب می‌­ نمایند.

* امتیاز معدل به هنرآموزان هنرستان­‌ها و دانشجویان تعلق می‌­گیرد و هنرآموزان تا ۶ نیمسال تحصیلی، دانشجویان کاردانی تا ۴ نیمسال، دانشجویان کار‌شناسی ناپیوسته تا ۴ نیمسال، دانشجویان کار‌شناسی پیوسته تا ۸ نیمسال، دانشجویان کار‌شناسی ارشد تا ۴ نیمسال و دانشجویان دکتری تخصصی تا ۸ نیمسال تحصیلی از امتیاز معدل می‌­توانند استفاده کنند.

         

جدول شماره ۲ – میزان امتیازات مقالات معماری و شهرسازی

مقطع تحصیلی

شـــرح

امتیاز

 

هنرستان و کاردانی

 

ISI ( WOS ) – ISI – SCOPUS

15

مجلات علمی، پژوهشی

10

مجلات علمی، ترویجی

7

ارائه سخنرانی در همایش ­های ملّی و بین ­المللی

3

ارائه پوستر در همایش ­های ملّی و بین ­المللی

3

چاپ مطالب معماری و شهرسازی در نشریات کثیرالانتشار

2

 

 

کارشناسی

 

 

ISI ( WOS ) – ISI – SCOPUS

15

مجلات علمی، پژوهشی

10

مجلات علمی، ترویجی

7

ارائه سخنرانی در همایش ­های ملّی و بین ­المللی

3

ارائه پوستر در همایش­ های ملّی و بین­ المللی

3

چاپ مطالب معماری و شهرسازی در نشریات کثیرالانتشار

2

کارشناسی­ ارشد

ISI ( WOS ) – ISI – SCOPUS

12

مجلات علمی، پژوهشی

8

مجلات علمی، ترویجی

3

ارائه سخنرانی در همایش ­های ملّی و بین ­المللی

3

ارائه پوستر در همایش­ های ملّی و بین ­المللی

2

چاپ مطالب معماری و شهرسازی در نشریات کثیرالانتشار

1/5

دکترای­ تخصصی

ISI ( WOS ) – ISI – SCOPUS

12

مجلات علمی، پژوهشی

8

مجلات علمی، ترویجی

3

ارائه سخنرانی در همایش­ های ملّی و بین ­المللی

2

ارائه پوستر در همایش­ های ملّی و بین­ المللی

2

چاپ مطالب معماری و شهرسازی در نشریات کثیرالانتشار

1/5

* اعتبار علمی مجله­‌ای که مقاله مربوطه در آن چاپ شده است باید به طور مستمر تأیید شده و از تاریخ انتشار مقاله بیش از ۲ سال نگذشته باشد.

* به جز امتیازات مقالاتی که در ابتدای ثبت نام فرد در کانون، ارائه می‌­ شود. فقط به مقالاتی که ذیل عنوان نویسنده، عبارت «عضو کانون معماران و شهرسازان جوان» درج شده است، امتیاز تعلق می‌­ گیرد.

 

جدول شماره ۳ – امتیازات آزمون­‌ها و مسابقات علمی

ردیف

شــرح

امتیاز

1

کسب مقام اول تا سوم مسابقه سالانه مؤسسه معماری میرمیران

5

2

کسب مقام اول تا سوم مسابقه سالانه جایزه مـعـمـار

5

3

کسب مقام اول تا سوم مسابقه سالانه جایزه مـعـمـاری داخلی ایران

5

4

کسب رتبه اول تا سوم آزمون­ های کارشناسی ارشد رشته ­های معماری و شهرسازی و گرایش­ های مرتبط

5

5

کسب رتبه اول تا سوم آزمون­ های دکترای ­تخصصی رشته ­های معماری و شهرسازی و گرایش­ های مرتبط

5

6

ثبت اختراع که به تأیید سازمان پژوهش ­های علمی و صنعتی ایران رسیده باشد

5

7

حائزین رتبه اول تا سوم مسابقات علمی ، فنی و تخصصی کشور که به تأیید کانون رسیده باشد

5

8

دانش ­آموختگانی که پایان­ نامه آنها به عنوان پایان­ نامه برتر توسط مراجع علمی مورد تایید کانون رسیده باشد

5

9

دانش­ آموختگانی که پایان­ نامه آنها نمره 19 و بالاتر کسب کرده باشد

مشروط به اهدای یک نسخه از پایان نامه به کتابخانه و مرکز اسناد کانون

4

 

 

جدول شماره ۴ - امتیازات سابقه عضویت و میزان مسئولیت ­پذیری اعضای کانون

ردیف

شـــرح

امتیاز

1

به ازای هر سال سابقه عضویت مستمر در کانون

1

2

پذیرش مسئولیت به عنوان رئیس و قائم مقام کانون

6

3

پذیرش مسئولیت به عنوان معاونان کانون مرکزی

5

4

پذیرش مسئولیت به عنوان مدیرکل کانون مرکزی و دبیرکل کانون استان

4

5

پذیرش مسئولیت به عنوان مدیران کانون استان و دبیر واحد شهرستان

3

6

پذیرش مسئولیت به عنوان مدیران واحد شهرستان

2

7

پذیرش مسئولیت به عنوان مدیران طرح ­ها و پروژه ­های موردی

1-3

 

 

جدول شماره ۵ – امتیازات میزان مشارکت اعضاء در برنامه­‌های کانون

ردیف

شرح

شهرستان

استانی

منطقه­ای

ملّی

بین  ­المللی

1

حضور در نشست علمی

0/5

-

-

-

-

2

همایش علمی

1

1

2

3

3

3

بازدید یک روزه

1

1

1

1

-

4

بازدید علمی (بیش از  یک­ روز)

1

1

3

4

8

5

مسابقات معماری و شهرسازی

1

2

3

4

5

6

کارگاه آموزشی

1

2

3

4

4

7

کلاس آموزشی

1

2

3

-

-

8

نمایشگاه *

0/5

1

2

3

4

9

برنامه­ های فرهنگی و ورزشی

0/5

1

1/5

2

2/5

 

* منظور از شرکت در نمایشگاه ، شرکت آثار عضو کانون در نمایشگاه می ­باشد که مستلزم ارائه گواهی از برگزارکننده است.

 

جدول شماره ۶ – امتیازات دریافت تقدیرنامه و تشویق نامه از مسئولان

ردیف

مقام  تقدیر کننده

امتیاز

1

ریاست محترم جمهوری و اعضای محترم هیأت وزیران

10

2

استانداران و معاونان وزراء

9

3

معاونان استانداران و شهرداران مراکز استانها

8

4

روسای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها و بنیاد

7

5

روسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

6

6

رئیس کانون معماران و شهرسازان جوان

5

7

فرمانداران و مدیران کل صفی و ستادی دستگاه های اجرایی

5

8

معاونان کانون معماران و شهرسازان جوان و دبیران کل کانون استان ها

4

9

مدیران گروه های آموزشی مراکز آموزش عالی 

4

10

بخشداران و شهرداران

4

11

مدیران کانون استان ها و دبیران واحدهای شهرستان ها

3

 

 

جدول شماره ۷ – نوع و سطح ارائه خدمات رفاهی کانون

ردیف

شــرح خــدمـات

یاقوتی

فیروزه­ ای

برنزی

نقره­ ای

طلایی

1

استفاده از دوره های آموزشی و آزمون های

 مؤسسات معتبر معماری و شهرسازی در سراسر کشور

*

*

*

*

*

2

استفاده از دوره های آموزشی زبان های خارجی

 مؤسسات معتبر در سراسر کشور

*

*

*

*

*

3

استفاده از خدمات گردشگری هتل ها ، مراکز اقامتی،                     دفاتر خدمات مسافرتی و رستوران ها در سراسر کشور

*

*

*

*

*

4

استفاده از خدمات کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی

*

*

*

*

*

5

استفاده از خدمات بیمه ای به ویژه بیمه تکمیلی درمان

*

*

*

*

*

6

استفاده از خدمات ترجمه اسناد رسمی و غیررسمی

در دارالترجمه رسمی

*

*

*

*

*

7

ارائه تسهیلات ویژه برای شرکت در رویدادهای معماری و شهرسازی

*

*

*

*

*

8

امکان حضور در نشست های پژوهشی و سمینارهای تخصصی کانون

*

*

*

*

*

9

امکان حضور در سفرهای علمی پژوهشی

 و بازدیدهای تخصصی کانون

*

*

*

*

*

10

استفاده از خدمات مشاوره حقوقی رایگان

 با وکلای عضو کانون وکلای مرکز

*

*

*

*

*

11

معرفی اعضای کانون به مراکز درخواست کننده نیروی انسانی برای اشتغال

*

*

*

*

*

12

امکان حضور در کارگاه های آموزشی و پژوهشی کانون

 در سراسر کشور

*

*

*

*

*

13

امکان حضور در همایش های منطقه ای و ملّی کانون

*

*

*

*

*

14

امکان خرید از کتب و محصولات فروشگاه اینترنتی کانون

*

*

*

*

*

15

سرمایه گذاری مشترک در راستای تجاری سازی ایده های اعضا

--

--

*

*

*

16

حمایت از اعضای کانون برای ایجاد و توسعه کسب و کار

--

--

--

*

*

17

حمایت از پایان نامه های دانشجویی اعضاء

--

--

--

*

*

18

حمایت از مقالات اعضاء

 برای شرکت در همایش های بین المللی

--

--

--

--

*

19

حمایت از چاپ و نشر کتب علمی و تحقیقاتی اعضا

--

--

--

--

*

20

و بهره مندی از تسهیلات و خدمات رفاهی متنوع و گسترده کانون در سراسر کشور

*

*

*

*

*