لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

سرپرست دفتر سازماندهی و ارزشیابی اعضا

محمدامـیـن فـروتـن

آرشـیـتـکـت

سرپرست دفتر سازماندهی و ارزشیابی اعضا

سوابق تحصیلی:
کار‌شناسی ارشد مطالعات معماری، دانشگاه هنر اصفهان
کار‌شناسی مهندسی معماری، دانشگاه مازندران
IELTS Score: ۷. ۵ / April ۲۰۱۲

سوابق اجرایی و افتخارات:
دانشجوی نمونه فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان
دبیر انجمن علمی مطالعات معماری دانشگاه هنر اصفهان
دبیر برگزاری کارگاه پدیدار‌شناسی به مثابه روش تحقیق در حوزه معماری، اسفند ۱۳۹۲، دانشگاه هنر اصفهان.
عضو هیئت موسسین انجمن علمی مطالعات معماری دانشگاه هنر اصفهان
عضو شورای فرهنگی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
اثر برگزیده در هفتهٔ Student big Ideas در سایت Ach۲۰. com - تیر ۹۱
تقدیر شده توسط ریاست دانشگاه مازندران به عنوان دبیر انجمن علمی برگزیده در حوزه آموزش
دانشجوی نمونه فرهنگی دانشگاه مازندران
دبیر برگزاری کارگاه دو روزهٔ استانی اسکیس، دانشگاه مازندران
دبیر برگزاری کارگاه یک روزهٔ استانی با موضوع شبیه سازی سازه‌های ماکارونی- اسفند ۹۰ دانشگاه مازندران
دبیر انجمن علمی معماری برگزیده جشنواره ملی حرکت
تقدیر شده توسط مدیر کل دفتر امور فرهنگی وزارت علوم
تقدیر شده توسط معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم
دبیر انجمن علمی معماری دانشگاه مازندران
دبیر برگزاری بیش از ۱۰ کارگاه و نمایشگاه درون دانشگاهی، دانشگاه مازندران
عضو تیم طراحی معماری پروژه‌های ویلایی در بابلسر

شرکت در دوره‌های آموزشی و همایش‌ها:
حضور در سمینار بین المللی Domes in the world، March ۲۰۱۲، Florence، Italy
و بسیاری همایش‌ها و کارگاه‌های داخلی

سوابق پژوهشی
مدرسه دینی سیدقلیچ ایشان، اولین مدرسه دینی ترکمانان ایران، نشریه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان
پذیرش مقاله برای سخنرانی در همایش ملی تجلی عرفان در هنرهای اسلامی - خرداد ۹۱ دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Introduction and physical investigation in mosque-madrassa of Karim ishan، first religious school of