لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

مرکز جزوات معماری ایران

موضوع قرارداد:

ارائه تخفیف به اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان برای استفاده از خدمات و محصولات مرکز جزوات معماری ایران مطابق جدول زیر:

سطح عضویت (رنگ کارت عضویت)

میزان بهره مندی از تخفیف

سطح یک (یاقوتی)

۱۵ %

سطح دو (فیروزه ای)

۲۰ %

سطح سه (برنزی)

۲۵ %

سطح چهار (نقره ای)

۳۰ %

سطح پنج (طلایی)

۳۵ %

 

نحوه استفاده از تخفیف:

ارائه کارت عضویت کانون معماران و شهرسازان جوان به متصدیان پذیرش در دفتر مرکزی مرکز، یا ارسال تصویر اسکن شده کارت به ایمیل مرکز جزوات

تاریخ پایان ارائه خدمات :    ۲۹/۴/۱۳۹۶

نشانی اینترنتی مرکز:   www.archad.ir

نشانی مؤسسه: تهران، تهران، ۴۵ متری رسالت، بین ۱۶ متری اول و چهارراه مجیدیه، پلاک ۱۳۲               

تلفن های مؤسسه :   ۰۹۳۵۸۶۲۰۱۴۲