لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

آیین نامه جامع بازدیدهای علمی

مقدمه:

به منظور افزایش نشاط روحی، تقویت حس خوداتکایی، ارتقای سطح دانش تخصصی اعضاء، آشنایی با میراث فرهنگی و طبیعی، بازدید از بناهای تاریخی و معماری معاصر ایران زمین، آشنایی با فناوری های نوین ساختمانی و طراحی فضاهای معماری در ساختمان­ های در حال ساخت و با توجه به ضرورت ساماندهی و نظارت بر بازدیدهای علمی کانون معماران و شهرسازان جوان برای بهره­ برداری مناسب­ تر از این سفرها، کلیه بازدیدهای علمی، فرهنگی و تفریحی با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه برگزار می­ شود.

 

فصل اول : تعاریف

ماده یک - بازدید:

منظور از بازدید عبارت است از سفر جمعی علاقمندان به حوزه معماری و شهرسازی در قالب کانون معماران و شهرسازان جوان که با  هدف بازدید تخصصی از معماری و شهرسازی ادوار مختلف تاریخی و معاصر ایران و جهان و همچنین بازدید از صنایع و سایر زمینه­ های مرتبط با فعالیت های معماری و شهرسازی برگزار می­ شود.

ماده دو- انواع بازدیدهای علمی:

۲-۱- بازدید درون شهری: شامل برنامه­ های علمی پژوهشی، شرکت در نمایشگاه­ ها، همایش ­ها، جشنواره­ ها و بازدید از بناهای تاریخی و معماری معاصر و سایر زمینه­ های مرتبط است؛ که درون شهر محل استقرار کانون برگزار می ­شود.

۲-۲- بازدید برون شهری: شامل برنامه های علمی پژوهشی، شرکت در نمایشگاه ­ها، همایش ­ها، جشنواره­ ها و بازدید از بناهای تاریخی و معماری معاصر ایران و سایر زمینه­ های مرتبط است؛که خارج از محدوده شهر محل استقرار کانون برگزار می ­شود.

۲-۳- بازدید برون مرزی: شامل برنامه های علمی پژوهشی، شرکت در نمایشگاه ­ها، همایش ­ها، جشنواره ­ها و بازدید از بناهای تاریخی و معماری معاصر جهان و سایر زمینه­ های مرتبط است؛ که خارج از مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران برگزار می­ شود.

 

فصل دوم: اهداف بازدید

ماده سه- اهداف برگزاری بازدیدهای علمی:

۱-۳- ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی برگرفته از ارزش­های اسلامی

۲-۳- کسب تجربه در زمینه­های مختلف اجتماعی، اخلاقی ، فرهنگی و حرفه­ای

۳-۳- کمک به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقای مهارت های اجتماعی

۴-۳- ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی

۵-۳- افزایش آگاهی­های عمومی در زمینه تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ایران و جهان

۶-۳-جهت­ گیری ویژه برای تعمیق روحیه وطن­خواهی و دلبستگی به کشور

۷-۳- آشنایی با سبک­های مختلف معماری و شهرسازی ایرانی، اسلامی

۸-۳- آشنایی با نحوه طراحی ساختمان­های جدید با کاربری­های مختلف

۹-۳- آشنایی با تکنولوژی­ها و فن آوری­های نوین ساختمانی به کار رفته در ساختمان­ها

۱۰-۳- آشنایی با فناوری های نوین به کار رفته در مرّمت و احیای ابنیه و بافت­های تاریخی

۱۱-۳- آشنایی با پروژه­های عمرانی حوزه معماری و شهرسازی کشور

۱۲-۳- آشنایی با آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری ایران و جهان

۱۳-۳-آشنایی با عرصه های جدید حوزه معماری و شهرسازی ایران و جهان

 

فصل سوم : مجوز برگزاری

ماده چهار: هر بازدید علمی در صورت داشتن یکی از ویژگی ­های زیر مشمول این آیین­ نامه بوده و برگزاری آن مستلزم اخذ مجوز است :

۱-۴- استفاده از اموال و امکانات کانون

۲-۴- تأمین تمام یا بخشی از هزینه های بازدید توسط کانون

۳-۴- استفاده از عنوان کانون معماران و شهرسازان جوان در برگزاری بازدید

ماده پنج : بازدید علمی درون شهری از نظر ضرورت انجام آن پس از درخواست مدیر آموزش و پژوهش و تأیید دبیر کانون شهرستان قابل بررسی و اقدام خواهد بود. تصویب نهایی بازدید علمی درون شهری با دبیرکل کانون معماران و شهرسازان جوان استان خواهد بود.

تبصره: گروه بازدیدهای علمی مجاز است هر هفته یک بازدید علمی درون شهری برنامه ­ریزی نموده و اعتبار آن را در بودجه سالیانه کانون شهرستان پیش بینی نماید.

ماده شش: بازدید علمی برون شهری یک روزه از نظر ضرورت انجام آن پس از درخواست کانون استان و تایید دفتر برنامه ریزی و خدمات پژوهشی کانون قابل بررسی و اقدام خواهد بود.

تبصره ۱: بازدیدهای علمی بیش از یک­ روزه پس از درخواست دبیرکل کانون استان و موافقت مدیرکل دفتر برنامه ریزی و خدمات پژوهشی و تأیید معاون پژوهش و فناوری کانون قابل بررسی و اقدام خواهد بود.

تبصره ۲: کانون استان مجاز است هر ماه دو بازدید علمی برون شهری یک روزه برنامه ­ریزی نموده و اعتبار آن را در بودجه سالیانه کانون مربوطه پیش بینی نماید.

تبصره ۳: کانون استان مجاز است هر فصل دو بازدید علمی برون شهری (بیش از یک روزه) برنامه ­ریزی نموده و اعتبار آن را در بودجه سالیانه کانون مربوطه پیش بینی نماید.

ماده هفت: بازدید علمی برون مرزی از نظر ضرورت انجام آن پس از درخواست مدیرکل دفتر برنامه ­ریزی و خدمات پژوهشی کانون و موافقت معاون پژوهش و فناوری و تایید رئیس کانون قابل بررسی و اقدام خواهد بود.

تبصره: کانون استان مجاز است هر فصل یک بازدید علمی برون مرزی برنامه ­ریزی نموده و اعتبار آن را در بودجه سالیانه کانون معماران و شهرسازان جوان پیش بینی نماید.

ماده هشت: مرجع صدور مجوز بازدیدهای درون­ شهری، دبیرکل کانون استان؛ مرجع صدور مجوز بازدیدهای برون شهری یک روزه، معاون پژوهش و فناوری کانون؛ مرجع صدور مجوز بازدیدهای برون شهری بیش از یک روز ، رئیس کانون و مرجع صدور مجوز بازدیدهای برون مرزی ، رئیس هیأت امنای کانون می ­باشد.

ماده نـه: متقاضیان می­بایست حداقل ۲۰ روز قبل برای اخذ مجوز درخواست کتبی شامل: اهداف برگزاری، مقصد، مدت زمان رفت و برگشت، مسیر حرکت، محل اقامت، زمان اقامت، نام دو نفر به ­عنوان سرپرست پیشنهادی، منابع مالی بازدید، برنامه روزانه، حداکثر تعداد مجاز شرکت کنندگان و ... را از طریق مقام مافوق خود به مرجع صدور مجوز ارائه نماید.

تبصره: دفتر برنامه ریزی و خدمات پژوهشی کانون می­بایست حداقل ۱۲۰ روز قبل برای اخذ مجوز برگزاری بازدید برون مرزی درخواست کتبی خود را از طریق مقام مافوق به مرجع صدور مجوز ارائه نماید.

 

فصل چهارم : نحوه برگزاری بازدید

ماده ده: برای هر بازدید علمی یک نفر سرپرست واجد صلاحیت به پیشنهاد برگزارکننده و تأیید مرجع صدور مجوز تعیین می­ شود و کلیه مسئولیت ها از بدو حرکت تا پایان بازدید به عهده سرپرست می ­باشد.

ماده یازده: برگزارکننده موظف است شرح وظایف سرپرست و عوامل اجرایی بازدید از جمله رانندگان و مقررات ویژه شرکت کنندگان در بازدید را تهیه کند و پیش از برگزاری برنامه به اطلاع و امضای ایشان برساند.

ماده دوازده: سرپرست بازدید موظف به اجرای دقیق برنامه بازدید (که در درخواست برگزاری به مرجع صدور مجوز ارائه شده است) می­ باشد، تنها در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و بنا به مصلحت، سرپرست بازدید می ­تواند در برنامه بازدید تغییراتی ایجاد کند.

ماده سیزده: سرپرست وظیفه دارد در طول بازدید بر رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی بر اساس معیارهای اسلامی و ضوابط و مقررات کشور نظارت کامل داشته باشد.

ماده چهارده: اولویت شرکت در بازدیدهای علمی به ترتیب با ارکان اجرایی، اعضای فعال، اعضایی که خدمات برجسته ­ای به کانون کرده­ اند و اعضای دارای مدارج تحصیلی بالاتر (به شرط داشتن فعالیت های علمی و اخلاقی رضایت بخش) است.

تبصره: تشخیص اولویت مذکور در ماده ۱۴ بر عهده برگزار کننده است.

ماده پانزده: شرکت در بازدیدهای علمی منحصر به اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان می­ باشد و همراه بردن افراد غیر عضو ممنوع است.

تبصره: شرکت افراد خارج از کانون معماران و شهرسازان جوان در بازدیدهای علمی، حسب مورد تنها با تأیید مرجع صدور مجوز و به شرط پرداخت هزینه ­های واقعی بازدید امکان­پذیر است.

ماده شانزده: ترک محل بازدید پیش از پایان آن ، بدون اجازه سرپرست بازدید مطلقاً ممنوع است.

تبصره: در صورت ترک محل بازدید بدون اخذ مجوز از سرپرست برنامه، کانون هیچگونه مسئولیتی در قبال فرد   یا افراد خاطی نداشته و نخواهد داشت و کلیه عواقب ناشی از ترک محل بازدید بر عهده فرد خاطی خواهد بود.

 

فصل پنجم : اطلاع رسانی و مستندسازی

ماده هـفده: برگزاری بازدیدهای علمی درون شهری ، برون شهری و برون مرزی به ترتیب می­ بایست حداقل ۷ ، ۱۵ و ۹۰ روز قبل از برگزاری از طریق درج در وب­ سایت کانون، انتشار در صفحات کانون در شبکه ­های اجتماعی، نصب پوستر در دانشکده­ ها ، ارسال پیام کوتاه برای اعضاء و ... به اطلاع عموم رسیده شود.

ماده هـجده: کلیه مراحل برگزاری بازدیدها ؛ باید به صورت گزارش تصویری و مکتوب در اختیار دفتر برنامه ­ریزی و خدمات پژوهشی کانون قرار گیرد.

 

فصل ششم : ایمنی بازدید

ماده نوزده: سرپرست بازدید موظف است با همکاری واحدهای ذیربط، نکات مربوط به ایمنی را رعایت نماید.

ماده بیست: رعایت موارد ایمنی زیر الزامی است:

۱-۲۰- استفاده از اتوبوس دارای برگ معاینه فنی همراه با رانندگان مجرب مسیرهای بین شهری

۲-۲۰- استفاده از دو راننده برای مسیرهای طولانی ( بیش از ۵۰۰ کیلومتر )

۳-۲۰- بیمه کلیه شرکت کنندگان در طول بازدید

۴-۲۰- جلوگیری از حضور سرنشین اضافه بر ظرفیت در وسیله نقلیه

۵-۲۰- استفاده از هواپیما یا قطار به ویژه برای سفرهای با مسافت بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر در صورت امکان

۶-۲۰- توجه به بهداشت غذا و خوراکی

 

فصل هفتم:  امـور مـالی

ماده بیست و یک: هزینه ثبت نام

شرکت افراد در بازدیدهای تخصصی و سفرهای علمی پژوهشی کانون معماران و شهرسازان جوان مستلزم پرداخت ورودیه و ثبت نام می­ باشد که میزان آن در گزارش توجیهی کانون درخواست کننده، پیشنهاد و به تصویب مرجع صدور مجوز می­ رسد.

تبصـره ۱ : با موافقت مرجع صدور مجوز می توان بازدیدهای تخصصی را به صورت رایگان برگزار کرد.

تبصـره ۲ : اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان برای پرداخت هزینه ورودیه و ثبت نام در بازدیدهای تخصصی و سفرهای علمی و پژوهشی کانون از تخفیف برخوردار می ­شوند. میزان تخفیف به تصویب مرجع صدور مجوز خواهد رسید.

ماده بیست و دو : عودت هزینه ثبت نام

پس از ثبت نام در بازدیدهای تخصصی و سفرهای علمی و پژوهشی درون شهری و برون شهری، وجه ثبت نام عودت داده نمی­ شود. مگر اینکه در مورد شرایط انصراف و عودت هزینه، تصمیم دیگری اتخاذ و از قبل در اطلاعیه و فراخوان ثبت نام بازدید منتشر شده باشد.

تبصـره : در بازدیدهای تخصصی و سفرهای علمی پژوهشی برون مرزی؛ نحوه و میزان عودت هزینه در فراخوان ثبت نام برنامه منتشر خواهد شد. عودت هزینه در این نوع بازدیدها ، مستلزم کسر هزینه ­هایی نظیر هزینه اخذ روادید ، هزینه رزرو محل اقامت ، هزینه ابطال بلیت رفت و برگشت و جریمه های مربوط به آن است.

 

فصل هشتم : ارزشیابی بازدید

ماده بیست و سه: گروه بازدیدهای علمی موظف است حداکثر هفت روز پس از پایان برنامه، گزارش جامع و مکتوب بازدید را به همراه نقاط ضعف و قوت و اسامی شرکت کنندگان و همچنین پیشنهادات خود را به دفتر برنامه ریزی و خدمات پژوهشی کانون ارائه نماید.

تبصره: این گزارش می تواند با هماهنگی و انسجام قبلی از تمامی افراد شرکت کننده خواسته شده و آن گاه توسط مدیر آموزش و پژوهش تنظیم گردد.

ماده بیست و چهار: رعایت مقررات انضباطی کانون معماران و شهرسازان جوان و مفاد این آیین نامه از سوی شرکت کنندگان در بازدیدهای علمی الزامی است.

ماده بیست و پنج: هر گونه عدول از مقررات کشور ، این آیین نامه و  تعهدات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی  ( اعم از برگزار کنندگان، شرکت کنندگان و عوامل اجرایی ) تخلف محسوب می ­شود.

ماده بیست و شش: چنانچه تخلفی در بازدیدها صورت پذیرد مرجع تشخیص، شورای مدیران کانون برگزار کننده و مراجع رسیدگی به آن شورای معاونان کانون معماران و شهرسازان جوان می­ باشد که پس از بررسی اولیه و در صورت لزوم برای ارجاع به مراجع رسمی و قضایی حسب مورد تصمیم گیری می ­کند.

ماده بیست و هفت:  این آیین نامه در یک مقدمه، ۸ فصل، ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره در جلسه مورخه ۸ /۵/ ۱۳۹۴ شورای معاونان کانون معماران و شهرسازان جوان بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.