لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

فست فود امیرخان اراک

موضوع قرارداد:

ارائه تخفیف به اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان برای استفاده از محصولات مطابق جدول زیر:

سطح عضویت (رنگ کارت عضویت)

میزان بهره مندی از تخفیف

سطح یک (یاقوتی)

۱۰ %

سطح دو (فیروزه ای)

۱۰ %

سطح سه (برنزی)

۱۰ %

سطح چهار (نقره ای)

۱۰ %

سطح پنج (طلایی)

۱۵ %

 

نحوه استفاده از تخفیف:

ارائه کارت عضویت کانون معماران و شهرسازان جوان به متصدیان فروشگاه

 

تاریخ پایان ارائه خدمات :  ۰۴۶/۱۳۹۶

نشانی اینترنتی مؤسسه:   ندارد

نشانی مؤسسه: استان مرکزی، اراک، انتهای خیابان چمران (نیسانیان)، روبروی کلیسای ارامنه، فست فود امیرخان

تلفن های مؤسسه :   ۰۳۲۲۴۵۵۵۴- ۸۶