لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

پیام جناب آقای مهندس حـمـیـد نـوحـی *

پیام به کانون معماران و شهرسازان جوان

به مناسبت روز جهانی معماری و شهرسازی

عزیزان معمار:

یکی از ویژگی های رشته معماری چند وجهی بودن آن است. معمار خوب وخلاق از تابوها عبور می کند و به استقبال جهان و هرچه در آن است می رود. باید به طور همزمان به اقتصاد، سیاست، جامعه، محیط زیست و فرهنگ اندیشید. شهرهای چند میلیونی ما شهرهای شایسته زندگی انسان نیست. برای پر کردن فاصله چند صد ساله با کشورهای پیشرفته باید با سرعتی چند برابر سرعت آن ها حرکت کنیم تا بتوانیم رابطه ی مخرب و یک طرفه ی مصرف کننده- تولید کننده، را به رابطه ی برابر و سازنده ی دو طرفه تبدیل کنیم. تحول و بهسازی محیط در سطح کلان و اصلاح وضعیت شهرها و شهر نشینی بدون تحول در عرصه های زیربنایی مقدور نیست. معماری لباس جامعه است. جامعه نا به سامان معماری و شهر به سامان نخواهد داشت. توصیه ی من به معماران جوان این است:

  1. جهانی بودن ، آغوش باز به روی تمامی جهان داشتن در عین ایرانی بودن
  2. پرهیز از تعصب و جزمیت
  3. قراردادن محیط زیست در صدر برنامه های توسعه
  4. اولویت دادن به رویکردهای پایداری و زیست محیطی
  5. نهاد سازی و کار جمعی
  6. نقد دائمی خود فردی، اجتماعی و تاریخی

با آرزوی موفقیت و پرباری برای کانون و تک تک شما

حمید نوحی

 

* عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران