لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

آیین نامه توسعه واحدهای شهرستان

براساس ماده ۳ و بند ۴ ماده ۹ اساسنامه کانون معماران و شهرسازان جوان و به­ منظور تأمین مشارکت هرچه وسیع‌تر جوانان معمار و شهرساز در امور حرفه‌ای خود و گسترش نظارت کانون بر فعالیت اعضاء، واحدهای شهرستانی کانون معماران و شهرسازان جوان طبق آیین نامه ذیل تشکیل و فعالیت می‌­ نمایند.

ماده ۱- تعاریف:

 کانون عبارت اختصاری است که به ­جای کانون معماران و شهرسازان جوان کشور استفاده می‌­ شود.
 کانون استان عبارت اختصاری است که به­ جای کانون معماران و شهرسازان جوان استان استفاده می‌­ شود.
 واحد شهرستان عبارت اختصاری است که به­ جای واحد شهرستان کانون استان استفاده می‌­شود.
 شورای مرکزی عبارت اختصاری است که به­ جای شورای مرکزی کانون کشور استفاده می‌­شود.
 شورای استان عبارت اختصاری است که به ­جای شورای کانون استان استفاده می‌­ شود.
 شورای واحد عبارت اختصاری است که به ­جای شورای واحد شهرستان استفاده می‌­ شود.

ماده ۲- اهداف:

۲-۱- مشارکت هرچه وسیع‌تر اعضاء در فعالیت­‌های کانون مرکزی، کانون استان و واحد شهرستان در راستای اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه

۲-۲- فراهم نمودن امکان دسترسی اعضاء به خدمات کانون در سراسر کشور

ماده ۳– واحد شهرستان دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و وابسته به کانون استان و کشور می‌­ باشد.

ماده ۴– در شهرستان­‌هایی که حداقل پنجاه نفر هنرآموز، دانشجو و دانش آموخته جوان رشته­‌های معماری و شهرسازی و رشته­‌ها و گرایش ­های مرتبط و عضو کانون استان حضور داشته باشند واحد شهرستان کانون استان ایجاد می‌­ شود.

تبصره ۱- مجوز تأسیس واحد شهرستان پس از تأمین امکانات و منابع لازم توسط کانون استان، پس از تصویب شورای استان و با پیشنهاد آن به شورای مرکزی و تصویب نهایی هیأت امناء صادر خواهد شد.

تبصره ۲- اعضای کانون استان که مقیم و مستقر در شهرستان­هایی هستند که فاقد حدنصاب لازم برای تأسیس واحد شهرستان هستند؛ می‌­توانند برای فعالیت­های علمی، فرهنگی، پژوهشی و حرفه‌ای خود به واحد شهرستان­‌های همجوار مراجعه کنند.

ماده ۵– ارکان واحد

۵-۱- شورای واحد

۵-۲- دبیر واحد

ماده ۶- شورای واحد متشکل از ۳ نفر می‌­ باشد:

۱-۶- دبیر واحد شهرستان

۲-۶- مدیر آموزشی، فنی و پژوهشی

۳-۶- مدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

تبصره ۱– دبیر واحد شهرستان، رئیس شورای واحد خواهد بود.

تبصره ۲– دبیر واحد شهرستان بنا به پیشنهاد دبیرکل کانون استان و تأیید رئیس کانون مرکزی و با حکم ایشان منصوب خواهد شد. عزل دبیر واحد شهرستان از اختیارات دبیرکل کانون استان است.

تبصره ۳– دبیر واحد شهرستان ترجیحاً از بین اعضای کانون که سابقه تدریس در دانشگاه­‌ها و مراکز آموزش عالی داشته و آمادگی حضور در دفتر واحد و برنامه ­های کانون را داشته باشد انتخاب می‌گردد.

تبصره ۴– تشکیلات اداری واحد شهرستان توسط کانون تهیه و به تصویب شورای مرکزی می‌­ رسد.

تبصره ۵– شرح وظایف دبیر و مدیران واحد شهرستان طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌­رسد.

تبصره ۶– مدیران واحد شهرستان بنا به پیشنهاد دبیر واحد و تأیید دبیرکل کانون استان و حکم ایشان منصوب خواهند شد. عزل مدیران واحد شهرستان از اختیارات دبیر واحد شهرستان است.

ماده ۷– وظایف شورای واحد:

 ۱-۷- بررسی برنامه بودجه سالانه واحد شهرستان جهت ارائه به شورای استان برای تصویب

 ۲-۷- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاه­‌های اجرایی شهرستان در زمینه مسائل علمی، فرهنگی، پژوهشی و حرفه ­ای اعضای کانون استان مقیم و مستقر در شهرستان در راستای سیاست­‌های کلی کانون و ضوایط، مقررات و دستورالعمل­‌های مصوب

 ۳-۷- نظارت بر اجرای آیین نامه­‌ها، دستورالعمل‌های مصوب هیأت امناء، شورای مرکزی و بخشنامه­ کانون مرکزی و کانون استان

 ۴-۷- برنامه­ ریزی امور اجرایی و نظارت بر فعالیت­‌های علمی، فرهنگی، پژوهشی و حرفه ­ای اعضاء کانون استان مقیم و مستقر در شهرستان

 ۵-۷- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش اعضاء کانون استان مقیم و مستقر در شهرستان به­ منظور گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی در جامعه

 ۶-۷- نظارت بر برگزاری دوره ­های آموزشی بازآموزی و نوآموزی، براساس استانداردهای آموزشی مصوب شورای مرکزی با هماهنگی کانون استان

تبصره– برگزاری دوره ­های آموزشی بازآموزی و نوآموزی، براساس استاندارد آموزشی مصوب می‌­ باشد و با هماهنگی معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی کانون مرکزی انجام می‌­شود.

۷-۷- ارائه راهکارهای لازم برای فراهم ساختن زمینه مناسب برای مشارکت اعضای کانون استان مقیم و مستقر در شهرستان برای حضور در فعالیت­‌های طراحی، ساخت، نظارت، سرمایه­ گذاری و اجرای طرح­‌ها و پروژه ­های بخش معماری، شهرسازی و زیباسازی

۸-۷- همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی مربوط به معماری و شهرسازی در سطح شهرستان

 ۹-۷- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی فعالیت­های کانون به کانون استان

 ۱۰-۷- گردآوری اطلاعات مربوط به نیروی­کار موردنیاز سازمان­های فنی و ارائه آن به نیروهای آماده بکار

 ۱۱-۷- فراهم نمودن تسهیلات برای دانشجویان به منظور آشنایی با کارهای طراحی و اجرایی از راه تأمین کارآموزی­‌های مفید و سازنده در کارگاه ­‌ها، دفا‌تر فنی و مؤسسات مهندسی و...

ماده ۸ – وظایف دبیر واحد شهرستان:

۱-۸- تهیه برنامه اجرایی و بودجه سالانه در قالب برنامه چهارساله کانون مصوب شورای مرکزی و کانون استان جهت تائید در شورای واحد و پیشنهاد به شورای استان برای تصویب.

۲-۸- اداره امور واحد شهرستان طبق آیین نامه ­‌ها و دستورالعمل­های مصوب هیأت امنا، شورای مرکزی و بخشنامه­‌های کانون مرکزی و کانون استان

۳-۸- رسیدگی و اخذ تصمیم در امور جاری واحد شهرستان و پیگیری امور مربوطه

۴-۸- نمایندگی حقوقی واحد شهرستان نزد کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی و مراجع قضائی برای طرح، تعقیب دعاوی، شکایات یا دفاع از آن‌ها با حق توکیل به غیر در سطح شهرستان

۵-۸- تهیه گزارش عملکرد برنامه سالیانه واحد شهرستان جهت ارائه به کانون استان به­ منظور تلفیق با گزارش عملکرد برنامه سالیانه کانون استان

۶-۸- ایجاد ارتباط مستمر با اعضای حقیقی و حقوقی کانون استان مقیم و مستقر در شهرستان در راستای اطلاع رسانی و رسیدگی به امور رفاهی و فعالیت­‌های تخصصی آن‌ها

۷-۸- هماهنگی با دستگاه­های اجرایی شهرستان در جهت ایجاد زمینه لازم برای حضور اعضای کانون استان مقیم و مستقر در شهرستان در فعالیت­های فنی و تخصصی بخش معماری و شهرسازی

۸-۸- هدایت هنرآموزان، دانشجویان و دانش آموختگان رشته‌های معماری و شهرسازی برای عضویت در کانون معماران و شهرسازان جوان

ماده ۹ – انحلال شورای واحد طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

ماده ۱۰- این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۹ تبصره به تصویب هیأت امنای کانون معماران و شهرسازان جوان رسیده است.