لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

سازمان های نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی

سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی

سازمان نظام مهندسی استان اردبیل

سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی استان البرز

سازمان نظام مهندسی استان ایلام

سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

سازمان نظام مهندسی استان تهران

سازمان نظام مهندسی استان چهارمحال و بختیاری

سازمان نظام مهندسی استان خراسان جنوبی

سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی

سازمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی

سازمان نظام مهندسی استان خوزستان

سازمان نظام مهندسی استان زنجان

سازمان نظام مهندسی استان سمنان

سازمان نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان

سازمان نظام مهندسی استان فارس

سازمان نظام مهندسی استان قزوین

سازمان نظام مهندسی استان قم

سازمان نظام مهندسی استان کردستان

سازمان نظام مهندسی استان کرمان

سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه

سازمان نظام مهندسی استان کهکیلویه و بویراحمد

سازمان نظام مهندسی استان گلستان

سازمان نظام مهندسی استان گیلان

سازمان نظام مهندسی استان لرستان

سازمان نظام مهندسی استان مازندران

سازمان نظام مهندسی استان مرکزی

سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان

سازمان نظام مهندسی استان همدان

سازمان نظام مهندسی استان یزد