لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

شـرایـط عـضـویـت در کـانـون مـعـمـاران و شـهـرسازان جـوان

- التزام و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

- عدم وابستگی به گروه‌ها و تشکیلات غیرقانونی

- داشتن حداقل ۱۵ سال و حداکثر ۴۰ سال

- پذیرش اساسنامه کانون و کلیه مصوبات هیأت امناء و آئین نامه‌های اجرایی

- پرداخت حق عضویت سالانه کانون معماران و شهرسازان جوان

فقط هنرآموزان معماری هنرستان ها، هنرآموزان دوره های آزاد معماری و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های معماری ، شهرسازی و مرمت ابنیه و بافت های تاریخی و گرایش های مرتبط می توانند به عضویت پیوسته و  وابسته کانون معماران و شهرسازان جوان درآیند.

در صورتی که حتی یکی از شرایط عضویت را دارا نیستید؛ نمی توانید عضو رسمی کانون شوید.

لطفا دقت فرمایید: چون در صورت پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه ؛ امکان عودت وجه واریز شده وجود ندارد.