لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

مـدارک مـورد نـیـاز برای عضویت در کانون

- گواهی اشتغال به تحصیل یا تصویر کارت دانشجویی معتبر یا گواهینامه فارغ التحصیلی

 در رشته‌های معماری، شهرسازی و گرایش‌های مرتبط

- عکس رنگی ۴*۳ زمینه سفید ( پرسنلی )

- تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه ( در شناسنامه های جدید تصویر صفحه اول و سوم )

- تصویر پشت و روی کارت ملّی

- تکمیل فرم ثبت نام ( به صورت آنلاین )

- واریز مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت ورودیه که به صورت آنلاین قابل پرداخت است.

- واریز مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق عضویت یک ساله که به صورت آنلاین قابل پرداخت است.

**********************

در صورتی که عکس بارگذاری شده شرایط لازم ( با کیفیت و رسمی ) برای چاپ روی کارت عضویت را نداشته باشد؛

مسئولیت تإخیر در چاپ و ارسال کارت عضویت بر عهده عضو است.