لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

مراکز و مؤسسات آموزشی طرف قرارداد کانون

دفتر برنامه ریزی و خدمات فرهنگی و رفاهی کانون معماران و شهرسازان جوان،  توافق نامه های متعددی با مراکز مختلف آموزشی معماری، شهرسازی، مرّمت ، نظام مهندسی ، موسیقی و هنرهای تجسمی منعقد کرده است و در حال گسترش سطح و دامنه خدمات آموزشی در سراسر کشور می‌باشد.
اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان می‌توانند با مراجعه به دفتر مرکزی موسسات یاد شده در تهران یا نمایندگی آنان در شهرستان‌ها از تخفیف ویژه برای شرکت در دوره‌ها، کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی مراکز و موسسات طرف قرارداد بهره‌مند شوند.

مؤسسات آموزشی و آموزشگاه های فعال دارای مجوز از مراجع ذیربط می توانند درخواست همکاری خود را به نشانی Uia.iran@Gmail.com ارسال نمایند. کارشناسان دفتر برنامه ریزی و خدمات فرهنگی و رفاهی کانون پس از بررسی درخواست ها ، در صورت لزوم با درخواست کنندگان تماس می گیرند.