لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

آکــادمـی تـخــصــصــی مــعــمــاری

موضوع قرارداد:

ارائه تخفیف به اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان برای استفاده از کلاس ها ، دوره ها و کارگاه های آموزشی مطابق جدول زیر:

نوع دوره

میزان بهره مندی از تخفیف

کلاس های دوره کاردانی

۳۵ %

کلاس های دوره ارشد

۲۰ %

کلاس های دوره دکتری

۲۰ %

کلاس های نرم افزار

 % ۲۰

کارگاه های آموزشی

۲۰ %

 

نحوه استفاده از تخفیف:

ارائه کارت عضویت کانون معماران و شهرسازان جوان به متصدیان ثبت نام در دفتر مرکزی مؤسسه و کلیه نمایندگی های آن در سراسر کشور

 

تاریخ پایان ارائه خدمات : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

نشانی اینترنتی مؤسسه:   www.Memarico.com

نشانی مؤسسه: تهران ، میدان فاطمی ، خیابان جویبار ، خیابان میرهادی شرقی ، شماره ۲۲

تلفن های مؤسسه : ۰۲۱۸۸۲۰۲۰۳۳ + ۰۲۱۸۸۲۰۲۰۳۴ + ۰۲۱۸۸۹۴۵۹۹۶ + ۰۲۱۸۸۹۴۵۶۴۰

نمایندگی های مؤسسه :

نشانی و شماره تلفن نمایندگی های مؤسسه را در  می توانید اینجا مشاهده فرمایید.