لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

مـرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف

 

موضوع قرارداد:

ارائه تخفیف به اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان برای استفاده از کلاس ها ، دوره ها و کارگاه های آموزشی مطابق جدول زیر:

نوع خدمات / محصولات

میزان بهره مندی از تخفیف

کلاس ها و دوره های آموزشی

۱۵ %

کتاب و محصولات

۱۰ %

 

نحوه استفاده از تخفیف:

ارائه کارت عضویت کانون معماران و شهرسازان جوان به متصدیان ثبت نام در دفتر مرکزی مؤسسه و نمایندگی های آن در سراسر کشور

 

تاریخ پایان ارائه خدمات :  ۱۳۹۵/۰۸/۰۷

نشانی اینترنتی مؤسسه:   www.khanehomran.com

نشانی مؤسسه: استان خراسان رضوی، مشهد مقدس، بلوار سازمان آب، نبش شهید صادقی ۱۰، شماره ۱

تلفن های مؤسسه :   ۰۵۱۳۶۰۸۹۰۰۰

نمایندگی های مؤسسه :

نشانی و شماره تلفن نمایندگی های مؤسسه را در  می توانید اینجا مشاهده فرمایید.