لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

کـانـون مـعـمـاران مـعـاصـر

موضوع قرارداد:

ارائه تخفیف به اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان برای استفاده از کلاس ها ، دوره ها ، کارگاه های آموزشی و سفرهای علمی و پژوهشی با توجه به نوع دوره ها و کلاس ها ، بین ۵ % تا ۱۵%

نحوه استفاده از تخفیف:

ارائه کارت عضویت کانون معماران و شهرسازان جوان به متصدیان ثبت نام در دفتر مرکزی مؤسسه

 

تاریخ پایان ارائه خدمات :  ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

نشانی اینترنتی مؤسسه:   www.archca.com

نشانی مؤسسه: تهران، شهرک غرب (قدس)، میدان صنعت، روبه‌روی مرکز خرید میلاد نور، خیابان حسن سیف، کوچهٔ دوّم، شمارهٔ ۷

تلفن های مؤسسه :   ۰۲۱۸۸۰۷۵۲۶۸ + ۰۲۱۸۸۰۹۳۲۵۵ + ۰۲۱۸۸۳۶۴۹۷۴