لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

مـوسـسـه عـلـوم و فـنـون کـیـش

 

موضوع قرارداد:

ارائه تخفیف به اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان برای استفاده از کلاس ها ، دوره ها و کارگاه های آموزشی  در کلیه مراکز تحت پوشش مؤسسه زبان کیش مطابق جدول زیر:

سطح عضویت (رنگ کارت عضویت)

میزان بهره مندی از تخفیف

سطح یک (یاقوتی)

۲۰ %

سطح دو (فیروزه ای)

۲۰ %

سطح سه (برنزی)

۲۰ %

سطح چهار (نقره ای)

۲۰ %

سطح پنج (طلایی)

۲۰ %

 
هـزینـه آزمـون تـعـیـیـن سـطـح و کـتـاب هـای درسـی مـشـمـول تـخـفـیـف نـمـی بـاشـد.

نحوه استفاده از تخفیف:

ارائه کارت عضویت کانون معماران و شهرسازان جوان به متصدیان ثبت نام در دفتر مرکزی مؤسسه و کلیه نمایندگی های مؤسسه در سراسر کشور

 

تاریخ پایان ارائه خدمات : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

نشانی اینترنتی مؤسسه:   www.kish-ist.org

نشانی مؤسسه:  تهران، چهــــارراه جهان کودک، خیابان کیش، پلاک ۴۶

تلفن های مؤسسه : ۰۲۱۸۸۷۷۷۴۹۵ + ۰۲۱۸۸۷۷۷۴۲۵

نمایندگی های مؤسسه :

نشانی و شماره تلفن نمایندگی های مؤسسه را در  می توانید اینجا مشاهده فرمایید.