لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

پیام جناب آقای دکتر محمدحسن طالبیان*

 

«به نام خالق زیبایی‌ها»


معماری به عنوان اجتماعی‌ترین هنر و مهترین نبوغ و خلاقیت بشری در طول تاریخ، پدید آورنده ارزش‌های فرهنگی منحصر بشری است و معماران به عنوان خالقان این آثار در زمان‌های مختلف، تأثیرگذار‌ترین حرفه مندان در پیدایش فرهنگ و میراث فرهنگی هستند. از این منظر معماران تصویرگران خاموش عرصه‌های تمدنی و عصاره درک هنری جوامع در فراز و نشیب تاریخ بوده‌اند، هرچند در‌گاه و بیگاه تمدن همیشه عرصه جولان را به تمام و کمال نیافته‌اند، اما هیچ برگی از تاریخ خالی از ردپای معماران نمانده است.
امروز اما زمانی شبیه هیچ‌گاه تاریخ است. سرعت تغییر‌ها چشم گیر و تأثیر معماران بر جوامع و تمدن، اجتناب ناپذیر است. بویژه در زمانه‌ای که خلاف زمان‌های دیگر هیچ منطق و روالی در جهت حفظ ارزش‌های گذشته و ارزش افزایی جوامع در راستای تجربیات تاریخی وجود ندارد و بشر از روی ناآگاهی بدنبال حذف هویت تاریخی‌اش است، در این دوران حفظ هویت، اصالت و امتداد تمدن این سرزمین، پررنگ نمودن جنبه‌های فرهنگی و ترویج میراث فرهنگی، معماری و شهرسازی بر دوش تک تک معماران و دیگر رشته‌های هم پیوند است.
بدین لحاظ چنین انجمن‌های تخصصی ضمن پیگیری و ترویج مسیر تمدنی و فرهنگی، وظیفه پایش و نقد مستمر به عنوان دیده بانان حوزه فرهنگ و معماری را دارا هستند و در بزنگاه‌های بحران، لازم است یار و همراه نهادهای فرهنگی، مردم و میراث گرانبها بمانند.

محمدحسن طالبیان
معاون میراث فرهنگی
۱۳۹۳/۱۰/۱۸

* استاد دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

و معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور