لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

پیام جناب آقای مهندس سید محمد بهشتی *

بسمه تعالی

جامعه ایران رفته رفته حالش خوب و خوب‌تر می‌شود و ذائقه‌اش عطر و طعم خوب را از بد در همه زمینه‌ها تشخیص می‌دهد. به این ترتیب در همه زمینه‌ها متقاضی کیفیت می‌شود و دیگر به غذای بیمارستانی که صرفاً تأمین کننده پروتئین، ویتامین و کالری مورد نیاز بدن است رضایت نمی‌دهد.
همه از جمله معماران و شهرسازان لازم است این تقاضای جدید و مبارک را دریابند.
معماری و شهرسازی واجد کیفیت چیزی است که چندین دهه در فقدان آن به سر برده‌ایم. معماران و شهرسازان جوان، علی رغم اینکه پرورش یافته این دوران بی‌عطر و طعم هستند ولی باید تلاش مضاعف نمایند تا توانمندی پاسخ گفتن به تقاضای کیفیت رو به تزاید در جامعه ایرانی را کسب نمایند.
امید معماری و شهرسازی ایران در جستجوی کیفیت، به معماران و شهرسازان جوانی است که پا به میدان حرفه و مدیریت معماری و شهرسازی می‌گذارند.

سید محمد بهشتی
 

* عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور