لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

پیام جناب آقای مهندس محمدرضا سلطاندوست*

با سلام و شاد باش
عزیزانم اگر سن و سالم اجازه می‌داد، به طور قطع عضو آن کانون پر طراوت می‌شدم تا از همکاری و همنشینی با شما ‌‌نهایت لذت را ببرم؛ اما افسوس که به قول خواجه عبدالله انصاری «چون توانستم ندانستم و چون دانستم نتوانستم» اکنون از بازنشسته‌ای چون من، جز آرزوی سلامت و موفقیت برای شما، کار دیگری بر نمی‌آید. صمیمانه تبریک می‌گویم. کاری کردید کارستان. با اضافه کردن عبارت جوان به نام کانونتان.
فضای تاریک و یخ زده، نور و گرمای آتشی می‌خواهد. تنها شور و شوق یکایک شما جوانان می‌تواند شراره‌های این آتش باشد. برای اینکه آتشی دیرنده و پا برجا باشید، ناز پیران با تجربه را بکشید و سر صبر راز آنان دریابید. متأسفانه دور شدن از حال و هوای جوانی امری است ناگزیر. بنابراین برای زنده نگه داشتن آتش گرمابخش این کانون، دمادم به جوانان دیگر فرصت خودنمایی دهید و به شدت با انحصار و محفل گرایی مقابله کنید.
امیدوارم با اتکاء به ذوق و تلاشتان و با دوری از غم نان و نام، کانون کار و امید باشد. برای همه دانش پژوهان و فعالان جوان عرصه معماری و شهرسازی.

پایدار و موفق باشید.
محمدرضا سلطاندوست
تهران، بهمن ۱۳۹۳

* مـؤلـف کتب تخصصی

و مـدرس دانشـگـاه های تـهـران