لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

پیام جناب آقای دکتر محمدمهدی محمودی*

بسمه تعالی


نسل جوان هر جامعه نقشی اساسی در پیشرفت و تعالی کشور ایفا نموده و لذا سرمایه گذاری بر روی آن نسل و فراهم آوردن بستری مناسب جهت مشارکت جوانان در امور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در راستای تحقق این مهم، وجود تشکل‌هایی به منظور ایجاد هماهنگی بین نیروی جوان و پر تلاش، با دانش و تجارب فرهیختگان رشته‌های مختلف، منجر به حرکت در مسیری صحیح خواهد شد.
کانون معماران و شهرسازان جوان یکی از این تشکل هاست که با هدف جذب و تجمع جوانان معمار و شهرساز ایرانی و برقراری ارتباط آنان با یکدیگر برای ایجاد هم افزایی در فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای فعالیت خود را آغاز نموده است. ضمن تبریک و تقدیر از تلاش‌های این کانون، امیدوارم در کنار یکدیگر و با همت و عزم استوار شما جوانان با استعداد بتوانیم در جهت ارتقای فرهنگ و دانش معماری و شهرسازی این مرز و بوم گام‌های مؤثری را برداریم.
از درگاه ایزد منان توفیقات روزافزون کانون معماران و شهرسازان جوان و جامعه مهندسی معماری و شهرسازی کشور که همانا پیشرفت و تعالی میهن عزیزمان ایران است را خواستارم.


با آرزوی بهروزی و سربلندی
محمد مهدی محمودی

* استاد دانشگاه تهران

مدیرعامل مؤسسه مطالعات منظر پایدار