لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

پیام جناب آقای دکتر پیروز حناچی*

پیامی برای کانون معماران و مهندسان جوان

جوانی نعمتی گذراست که سر منشأ تحولات هر شخص در زندگی میباشد

برای شما عزیزان جوان که در ابتدای راه فعالیت حرفه ای و زندگی هستید آرزوی موفقیت روزافزون دارم.

حناچی

سی ام دیماه نود و سه

* دانشیار دانشگاه تهران
و معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری جمهوری اسلامی ایران