لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

منشور اخلاقی کانون معماران و شهرسازان جوان

مسئولیت اجتماعی

ما به‌ عنوان اعضای خانواده بزرگ کانون معماران و شهرسازان جوان، همواره در راستای اعتلا و عزت جامعه  و کشورمان قدم

برداشته و در این مسیر از هیچ کوششی فرو گذار نخواهیم بود.

رعایت قوانین   و مقررات

اعضای کانون  پیوسته بر این باورند ، پیشبرد اهداف عالیه کانون در گرو رعایت  قوانین و مقررات آن است.

لذا خود را متعهد به رعایت قوانین  و  مقررات و اجرای آنها  می­ دانیم.

انسجام و  یکپارچگی

معتقدیم به عنوان عضوی از کانون معماران و شهرسازان جوان، در  راستای رسیدن  به اهداف  عالیه  کانون، فعال، اثرگذار

و متعهد و در پیکره ای واحد، تلاش و کوشش کنیم.

رازداری و  امانت داری

من به عنوان یکی از اعضای کانون معماران و شهرسازان جوان اطلاعات درون کانون را  محرمانه و امانتی در نزد کانون می ­دانم.

لذا همواره از دسترسی غیرمجاز و غیر قانونی سایر افراد به این موارد جلوگیری می­ کنم.

شفافیت در فعالیت­ های کانون

متعهدیم در همه فعالیت های کانون به عنوان عضوی از این خانواده بزرگ آینه صداقت را در یک دست و توشه شرافت

را در دست دیگر نهاده و  عاشقانه  و  عاقلانه در راه  اعتلای  معماری و شهرسازی ایران و  ارتقای شأن حرفه ­ای

معماران و شهرسازان جوان قدم بگذاریم.

دانش مداری و نوآوری

معتقدیم در این خانواده بزرگ، استفاده از دانش ­های نوین، باید بخشی ناگسستنی از زنجیره ­ی اندیشه و رفتارمان باشد

و در همه زمینه­ ها خلاقیت و نوآوری را سرلوحه افکار و کارمان قرار دهیم.

احترام متقابل

معتقدیم خوشرویی و متانت، اولین اصل برخورد با  همکاران، اعضا  و مخاطبان باشد و ضمن احترام به شخصیت و کرامت انسانی

یکدیگر، گامی ارزنده برای ایجاد اعتماد متقابل و شکل گیری فضای صمیمانه در خانواده کانون برداریم.