لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

جستجوی برچسب: «مشاور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی»، 1 مورد یافت شد

  • نقش خلاقیت در اقتصاد معماری [اخبار]

    خلّاقیت در گذشته صرفاً عاملی برای ایجاد زیبایی در فضا و اشیا بود. امّا آن­چه امروز معنی پیدا کرده این است که خلّاقیت دارای ارزش افزوده اقتصادی است. با توجّه به سرمایه­ گذاری­های عمده ­ای که امروزه در دنیا صورت می ­گیرد، به نظر می­رسد که یکی از پارامترهای اصلی توسعه­ پایدار در دنیای امروز همین بحث خلّاقیت است.