لوکوربوزیه: معماری بازی احجام زیر نور است.
از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.
رشد و تعالی کانون ، مستلزم تدبیر ، تفکر و مشارکت اعضا می باشد.
معماری آفرینش فضا ،متناسب با انسان و نیازهای اوست
معماری پایه و اساس حفظ محیط زیست است.
معماری رد زمان است بر فضا
سراسر ایران کانون اتفاقات بزرگ است ...
با هم بودن " آغاز" ، با هم ماندن " پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است.
نوآوری ، سرعت و استفاده از فرصت هاست.
تخصص گرایی در تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی رویکردی عاقلانه و پذیرفتنی است.

جستجوی برچسب: «ویلا مشاء»، 1 مورد یافت شد

  • ویلای مشا و بیمارستان پارس رشت [اخبار]

    امسال در قسمتِ فینالِ فستیوال جهانی معماری، دو پروژه‌ی ایرانی در دو بخش مسکونی و درمانی حضور دارند. هر دوی این پروژه‌ها، مشترکاً توسط لیدا الماسیان و شاهین حیدری از بنیانگذاران مهندسین مشاور معماری موج نو طراحی شده‌اند.